Gikondo igomba guhinduka “Headquarter ” y’imigisha”

Iyogezabutumwa ryo guha ingo umugisha  Paruwasi ya Gikondo igiye gucutsa, rizabisikana n’irindi yogezabutumwa ariko ryo rigamije  UBWIYUNGE . Iryo Yogezabutumwa  si umwihariko wa paruwasi ya Gikondo, ahubwo ni imwe muri gahunda z’imyaka itatu  2016-2018,  Kiliziya gatolika  y’u Rwanda yari yihaye. Habanje Yubile y’Umwaka w’Impuhwe  muri 2016, hakurikiraho Yubile y’Ubusaseredoti mu Rwanda (2017); none uyu mwaka … [Komeza…]

Inama ya paruwasi y’Ikenurabushyo yasuzumye uko 2017 yagenze itegura n’umwaka wa 2018

Kuwa gatandatu tariki ya 16/ 12/ 2017, Inama ya paruwas i y’Ikenurabus hyo yarateranye, iyobowe na Perezida wayo, Padiri Mukuru RWAS A Chrysante. Kuri gahunda y’ibyigwa hari ingingo zikurikira: Gus oma raporo y’Inama ya paruwas i y’Ikenurabus hyo yo kuwa  21/ 01/ 2017 no kuyemeza Is hyirwa mu bikorwa ry’imyanzuro yafashwe. Ikiganiro ku nyandiko y’igenamigambi … [Komeza…]